Kích thước
Khoảng giá gia công
Loại vải
Màu sắc

Balo laptop 3 ngăn